DIGITALIZACE BUDOV A AREÁLŮ DO DWG

OPEN SOLUTION s.r.o.  provádí  zaměřování a digitalizaci staveb do digitálních formátů jako DWG, DXF, WMF apod. Díky odbornému zázemí naší společnosti jsou tyto činnosti prováděny i při implementaci systému CAFM včetně dalších doprovodných prácích pro zhotovení grafické databanky, a to:

  • stavební zaměření budov
  • zaměření areálů
  • digitalizace a zpracování v AutoCAD nebo APERTURE (s plnou funkčností editace výkresů včetně integrovaných funkcí pro komplexní správu budov, zařízení, činností apod.)
  • vyhotovení pasportizace a dokumentace budov  a areálů
  • digitalizace, skenování výkresů., apod.
  • zpracování projektu v APERUTRE pro řízení a správu budov a činností
  • digitalizace zařizovacích prvků jako jsou kancelářské vybavení, stroje, apod.

 Zaměřování budov a areálů provádíme laserovými měřícími přístroji s odchylkou max. 3mm na 100 metrů měřené délky.

Reference:

Sportovní areály města Kladna s.r.o. – zaměřování a digitalizace zimního stadionu

SBF s.r.o. – správa bytového fondu v Kladně – zakreslení cca 25 domů  = cca 80 čísel popisných

Statutární město Kladna – zaměřování a digitalizace Magistrátu města Kladna

Královské město Slaný – zaměření a digitalizace 4 budov, zaměření městského úřadu Slaný


Digitalizované podklady budov a areálů jsou dále jako podklady využívány pro vizuální informační systémy sloužící pro správu informačních, technických a ekonomických údajů o budovách, činnostech apod. Primární činností naší společnosti je vývoj, implementace a podpora systémů FACILITY MANAGEMENTU založených na platformě vizuálního manažeru APERTURE  americké společnosti APERTURE TECHNOLOGIES Inc. Sloužících pro tyto činnosti.

Facility Management je definován jako metoda jak v organizacích sladit pracovníky, pracovní činnosti a pracovní prostředí, která v sobě zahrnuje principy obchodní administrativy, architektury, humanitních i technických věd. Do kompetence facility managera spadá problematika provozu a údržby technických systémů, budov, vybavení a zařízení; správa nemovitostí včetně jejich provozu; otázky ochrany zdraví, bezpečnosti osob a věcí, kvality pracovního prostředí; plánování, organizování a zabezpečování funkcí zařízení; řízení kvality služeb a efektivity zařízení, záležitosti týkající se kontrolních a revizních aktivit atd. a jeho cílem je zajistit hospodárnost a efektivitu všech podpůrných činností v organizaci.